БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Рейсинг - Попово

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Mark Newport
Ширина/Дължина 43:18:52.38/27:39:47.40

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Сандово (25.04.2021)  BG27680/2020  142281,623  25.04.2021 12:00:57  1176.367  2(0)  1,251(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27682/2020  142281,623  25.04.2021 12:01:00  1175.881  3(0)  1,876(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG13363/2019  142281,623  25.04.2021 12:01:00  1175.862  4(0)  2,502(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG80380/2019  142281,623  25.04.2021 12:04:41  1141.147  20(0)  12,508(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG67429/2016  142281,623  25.04.2021 12:04:54  1139.164  21(0)  13,133(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG13366/2019  142281,623  25.04.2021 12:05:00  1138.253  22(0)  13,759(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG17578/2018  142281,623  25.04.2021 12:06:14  1127.135  34(0)  21,263(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27601/2020  142281,623  25.04.2021 12:06:15  1126.983  35(0)  21,889(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG13321/2019  142281,623  25.04.2021 12:06:16  1126.831  36(0)  22,514(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27605/2020  142281,623  25.04.2021 12:07:36  1115.060  59(0)  36,898(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG16521/2017  142281,623  25.04.2021 12:07:37  1114.911  60(0)  37,523(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG16219/2019  142281,623  25.04.2021 12:07:38  1114.771  61(0)  38,149(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27624/2020  142281,623  25.04.2021 12:07:38  1114.771  62(0)  38,774(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG13329/2019  142281,623  25.04.2021 12:07:39  1114.623  63(0)  39,4(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27631/2020  142281,623  25.04.2021 12:07:42  1114.187  64(0)  40,025(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG13367/2019  142281,623  25.04.2021 12:07:45  1113.750  66(0)  41,276(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27571/2020  142281,623  25.04.2021 12:07:46  1113.602  68(0)  42,527(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG13327/2019  142281,623  25.04.2021 12:07:49  1113.167  70(0)  43,777(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27627/2020  142281,623  25.04.2021 12:07:52  1112.731  71(0)  44,403(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG80370/2019  142281,623  25.04.2021 12:07:55  1112.296  72(0)  45,028(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27692/2020  142281,623  25.04.2021 12:07:56  1112.157  73(0)  45,654(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27791/2020  142281,623  25.04.2021 12:07:57  1112.010  74(0)  46,279(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27618/2020  142281,623  25.04.2021 12:08:40  1105.813  94(0)  58,787(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27754/2020  142281,623  25.04.2021 12:08:41  1105.675  95(0)  59,412(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27658/2020  142281,623  25.04.2021 12:08:42  1105.529  96(0)  60,038(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG21491/2017  142281,623  25.04.2021 12:08:43  1105.383  98(0)  61,288(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27672/2020  142281,623  25.04.2021 12:08:43  1105.383  99(0)  61,914(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27629/2020  142281,623  25.04.2021 12:08:43  1105.383  100(0)  62,539(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG80367/2019  142281,623  25.04.2021 12:08:43  1105.340  101(0)  63,164(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27636/2020  142281,623  25.04.2021 12:08:45  1105.100  103(0)  64,415(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27696/2020  142281,623  25.04.2021 12:08:46  1104.954  104(0)  65,041(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27573/2020  142281,623  25.04.2021 12:08:47  1104.817  105(0)  65,666(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27698/2020  142281,623  25.04.2021 12:08:48  1104.671  107(0)  66,917(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27773/2020  142281,623  25.04.2021 12:08:50  1104.388  108(0)  67,542(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG17611/2018  142281,623  25.04.2021 12:09:08  1101.822  114(0)  71,295(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27747/2020  142281,623  25.04.2021 12:09:56  1095.038  129(0)  80,675(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG17609/2018  142281,623  25.04.2021 12:09:57  1094.895  130(0)  81,301(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27681/2020  142281,623  25.04.2021 12:09:58  1094.752  131(0)  81,926(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27693/2020  142281,623  25.04.2021 12:10:00  1094.474  133(0)  83,177(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27751/2020  142281,623  25.04.2021 12:11:14  1084.191  163(0)  101,939(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG69351/2018  142281,623  25.04.2021 12:11:18  1083.638  164(0)  102,564(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27755/2020  142281,623  25.04.2021 12:11:20  1083.365  165(0)  103,189(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27760/2020  142281,623  25.04.2021 12:11:23  1082.953  168(0)  105,066(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG27651/2020  142281,623  25.04.2021 12:12:20  1075.179  190(0)  118,824(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG59778/2015  142281,623  25.04.2021 12:12:30  1073.824  199(0)  124,453(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG69355/2018  142281,623  25.04.2021 12:13:42  1064.186  230(0)  143,84(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG21449/2017  142281,623  25.04.2021 12:15:14  1052.122  264(0)  165,103(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  NL0115936/2019  142281,623  25.04.2021 12:15:17  1051.733  268(0)  167,605(0)  27(27)  1599(1599)  Клубно(Клубно) 
Фокшани (02.05.2021)  BG27674/2020  250751,929  02.05.2021 11:26:48  1130.532  1(1)  0,634(0,634)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG17631/2018  250751,929  02.05.2021 11:42:01  1057.949  4(4)  2,536(2,536)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG80370/2019  250751,929  02.05.2021 11:44:00  1049.171  6(6)  3,805(3,805)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG17564/2018  250751,929  02.05.2021 11:55:05  1002.675  17(17)  10,78(10,78)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG27620/2020  250751,929  02.05.2021 11:56:25  997.355  21(19)  13,316(12,048)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG17578/2018  250751,929  02.05.2021 12:01:24  977.972  37(34)  23,462(21,56)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG27624/2020  250751,929  02.05.2021 12:01:28  977.716  39(35)  24,731(22,194)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG27648/2020  250751,929  02.05.2021 12:02:12  974.930  42(38)  26,633(24,096)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG13329/2019  250751,929  02.05.2021 12:09:50  946.830  61(56)  38,681(35,51)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG27660/2020  250751,929  02.05.2021 12:10:13  945.459  62(57)  39,315(36,145)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG27759/2020  250751,929  02.05.2021 12:10:56  942.914  63(58)  39,949(36,779)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG13327/2019  250751,929  02.05.2021 12:14:08  931.703  79(74)  50,095(46,925)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG13367/2019  250751,929  02.05.2021 12:18:17  917.554  98(93)  62,143(58,973)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG27682/2020  250751,929  02.05.2021 12:22:14  904.481  105(100)  66,582(63,412)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG80380/2019  250751,929  02.05.2021 12:36:22  860.605  154(146)  97,654(92,581)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG27634/2020  250751,929  02.05.2021 12:38:44  853.673  160(151)  101,458(95,751)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG13363/2019  250751,929  02.05.2021 12:38:49  853.429  161(152)  102,093(96,386)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG27780/2020  250751,929  02.05.2021 12:38:50  853.382  162(153)  102,727(97,02)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  TR05608/2018  250751,929  02.05.2021 12:47:32  828.842  208(197)  131,896(124,921)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG69355/2018  250751,929  02.05.2021 12:47:41  828.431  209(198)  132,53(125,555)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG27651/2020  250751,929  02.05.2021 12:49:52  822.496  216(205)  136,969(129,994)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG27571/2020  250751,929  02.05.2021 12:54:49  809.355  236(223)  149,651(141,408)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG27747/2020  250751,929  02.05.2021 12:57:13  803.133  241(228)  152,822(144,578)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG69351/2018  250751,929  02.05.2021 12:59:05  798.362  250(236)  158,529(149,651)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG80376/2019  250751,929  02.05.2021 13:04:09  785.687  268(252)  169,943(159,797)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG27697/2020  250751,929  02.05.2021 13:08:37  774.842  279(263)  176,918(166,772)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  NL0115936/2019  250751,929  02.05.2021 13:13:10  764.099  295(279)  187,064(176,918)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG13370/2019  250751,929  02.05.2021 13:21:45  744.623  317(300)  201,015(190,235)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Орбени (09.05.2021)  BG13329/2019  339089,598  09.05.2021 12:32:22  1399.075  6(0)  5,644(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG17631/2018  339089,598  09.05.2021 12:32:23  1398.983  7(0)  6,585(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG13334/2019  339089,598  09.05.2021 12:32:23  1398.983  8(0)  7,526(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG27609/2020  339089,598  09.05.2021 12:32:24  1398.884  10(0)  9,407(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG16521/2017  339089,598  09.05.2021 12:32:25  1398.786  11(0)  10,348(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG27674/2020  339089,598  09.05.2021 12:32:25  1398.786  12(0)  11,289(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG27620/2020  339089,598  09.05.2021 12:32:28  1398.498  13(0)  12,23(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG27755/2020  339089,598  09.05.2021 12:32:34  1397.921  15(0)  14,111(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  TR05608/2018  339089,598  09.05.2021 12:32:38  1397.541  16(0)  15,052(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG17611/2018  339089,598  09.05.2021 12:32:52  1396.195  19(0)  17,874(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG27682/2020  339089,598  09.05.2021 12:32:52  1396.195  20(0)  18,815(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  NL0056081/2018  339089,598  09.05.2021 12:33:27  1392.851  22(0)  20,696(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG17629/2018  339089,598  09.05.2021 12:36:12  1377.293  50(0)  47,037(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG27696/2020  339089,598  09.05.2021 12:36:19  1376.639  52(0)  48,918(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG27571/2020  339089,598  09.05.2021 12:36:20  1376.550  53(0)  49,859(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG80376/2019  339089,598  09.05.2021 12:36:21  1376.455  54(0)  50,8(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG13321/2019  339089,598  09.05.2021 12:36:25  1376.080  55(0)  51,74(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG27787/2020  339089,598  09.05.2021 12:38:06  1366.746  65(0)  61,148(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG27631/2020  339089,598  09.05.2021 12:39:19  1360.074  71(0)  66,792(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG80370/2019  339089,598  09.05.2021 12:39:21  1359.894  73(0)  68,674(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG80380/2019  339089,598  09.05.2021 12:39:58  1356.537  81(0)  76,199(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG13363/2019  339089,598  09.05.2021 12:42:56  1340.630  127(0)  119,473(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG27759/2020  339089,598  09.05.2021 12:43:11  1339.306  131(0)  123,236(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG13354/2019  339089,598  09.05.2021 12:43:12  1339.216  132(0)  124,177(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG67429/2016  339089,598  09.05.2021 12:46:21  1322.760  194(0)  182,502(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG13370/2019  339089,598  09.05.2021 12:46:25  1322.415  196(0)  184,384(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG17564/2018  339089,598  09.05.2021 12:46:26  1322.332  199(0)  187,206(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG27747/2020  339089,598  09.05.2021 12:46:27  1322.244  201(0)  189,087(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG27780/2020  339089,598  09.05.2021 12:46:27  1322.244  202(0)  190,028(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27674/2020  359466,951  15.05.2021 11:03:31  1314.240  1(0)  0,896(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG17629/2018  359466,951  15.05.2021 11:05:50  1303.205  2(0)  1,792(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG16219/2019  359466,951  15.05.2021 11:08:41  1289.878  7(0)  6,272(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27658/2020  359466,951  15.05.2021 11:08:42  1289.799  8(0)  7,168(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27620/2020  359466,951  15.05.2021 11:08:43  1289.720  9(0)  8,065(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27601/2020  359466,951  15.05.2021 11:08:44  1289.646  10(0)  8,961(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG80367/2019  359466,951  15.05.2021 11:08:45  1289.568  11(0)  9,857(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27751/2020  359466,951  15.05.2021 11:08:47  1289.415  12(0)  10,753(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG80380/2019  359466,951  15.05.2021 11:08:47  1289.406  13(0)  11,649(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG80370/2019  359466,951  15.05.2021 11:09:13  1287.411  14(0)  12,545(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27609/2020  359466,951  15.05.2021 11:09:13  1287.406  15(0)  13,441(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27631/2020  359466,951  15.05.2021 11:09:18  1287.028  19(0)  17,025(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27661/2020  359466,951  15.05.2021 11:12:52  1270.798  50(0)  44,803(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27698/2020  359466,951  15.05.2021 11:12:52  1270.794  51(0)  45,699(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27651/2020  359466,951  15.05.2021 11:13:02  1270.053  52(0)  46,595(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG13329/2019  359466,951  15.05.2021 11:13:05  1269.829  53(0)  47,491(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG17609/2018  359466,951  15.05.2021 11:14:27  1263.726  68(0)  60,932(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27696/2020  359466,951  15.05.2021 11:14:31  1263.429  69(0)  61,828(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG21490/2017  359466,951  15.05.2021 11:15:34  1258.783  78(0)  69,892(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27574/2020  359466,951  15.05.2021 11:16:26  1254.977  87(0)  77,957(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27621/2020  359466,951  15.05.2021 11:16:27  1254.903  88(0)  78,853(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27755/2020  359466,951  15.05.2021 11:16:33  1254.465  89(0)  79,749(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  TR05608/2018  359466,951  15.05.2021 11:17:48  1249.017  99(0)  88,71(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG13366/2019  359466,951  15.05.2021 11:18:24  1246.418  103(0)  92,294(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG13327/2019  359466,951  15.05.2021 11:19:02  1243.688  108(0)  96,774(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27634/2020  359466,951  15.05.2021 11:22:02  1230.912  139(0)  124,552(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27697/2020  359466,951  15.05.2021 11:22:04  1230.769  140(0)  125,448(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG27682/2020  359466,951  15.05.2021 11:22:06  1230.630  141(0)  126,344(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG17611/2018  359466,951  15.05.2021 11:22:27  1229.157  148(0)  132,616(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG17631/2018  359466,951  15.05.2021 11:27:24  1208.699  224(0)  200,717(0)  27(27)  1116(1116)  Клубно(Клубно) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG17611/2018  375805,096  23.05.2021 11:05:00  1232.148  9(14)  9,709(6,907)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG17631/2018  375805,096  23.05.2021 11:05:37  1229.660  13(18)  14,024(8,88)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG17591/2018  375805,096  23.05.2021 11:10:41  1209.609  32(43)  34,52(21,214)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG17629/2018  375805,096  23.05.2021 11:12:04  1204.245  37(51)  39,914(25,16)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG17578/2018  375805,096  23.05.2021 11:12:12  1203.732  38(53)  40,992(26,147)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG17609/2018  375805,096  23.05.2021 11:12:12  1203.724  39(54)  42,071(26,64)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG27682/2020  375805,096  23.05.2021 11:12:14  1203.605  40(55)  43,15(27,134)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  NL0056081/2018  375805,096  23.05.2021 11:16:24  1187.753  54(81)  58,252(39,961)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG27788/2020  375805,096  23.05.2021 11:16:34  1187.127  55(82)  59,331(40,454)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG13354/2019  375805,096  23.05.2021 11:22:36  1164.926  66(115)  71,197(56,734)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG80380/2019  375805,096  23.05.2021 11:26:31  1150.951  94(166)  101,402(81,894)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG16219/2019  375805,096  23.05.2021 11:28:48  1142.960  107(194)  115,426(95,708)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG17593/2018  375805,096  23.05.2021 11:35:40  1119.577  147(280)  158,576(138,135)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG13366/2019  375805,096  23.05.2021 11:37:11  1114.543  153(297)  165,049(146,522)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG13367/2019  375805,096  23.05.2021 11:39:53  1105.690  178(338)  192,017(166,749)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG27747/2020  375805,096  23.05.2021 11:39:56  1105.527  179(340)  193,096(167,736)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG69355/2018  375805,096  23.05.2021 11:39:59  1105.364  181(342)  195,254(168,722)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG13327/2019  375805,096  23.05.2021 11:40:01  1105.254  182(343)  196,332(169,216)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG27693/2020  375805,096  23.05.2021 11:40:02  1105.202  183(344)  197,411(169,709)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG80370/2019  375805,096  23.05.2021 11:42:59  1095.696  207(396)  223,301(195,363)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Бакъу / RO (23.05.2021)  BG27648/2020  375805,096  23.05.2021 11:43:07  1095.268  208(398)  224,38(196,349)  26(62)  927(2027)  Клубно(Национално) 
Ботушани (30.05.2021)  BG27571/2020  506584,708  30.05.2021 13:16:03  1347.121  1(0)  1,238(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG17631/2018  506584,708  30.05.2021 13:18:31  1338.341  7(0)  8,663(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG27651/2020  506584,708  30.05.2021 13:21:36  1327.528  8(0)  9,901(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG27755/2020  506584,708  30.05.2021 13:21:46  1326.947  9(0)  11,139(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG69355/2018  506584,708  30.05.2021 13:22:10  1325.558  10(0)  12,376(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG27609/2020  506584,708  30.05.2021 13:22:20  1324.983  11(0)  13,614(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG16521/2017  506584,708  30.05.2021 13:22:20  1324.976  12(0)  14,851(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG27693/2020  506584,708  30.05.2021 13:22:23  1324.810  13(0)  16,089(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG27752/2020  506584,708  30.05.2021 13:22:24  1324.751  14(0)  17,327(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG13321/2019  506584,708  30.05.2021 13:22:28  1324.519  15(0)  18,564(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG27674/2020  506584,708  30.05.2021 13:23:21  1321.468  21(0)  25,99(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG80367/2019  506584,708  30.05.2021 13:23:34  1320.720  22(0)  27,228(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG17611/2018  506584,708  30.05.2021 13:29:44  1299.825  26(0)  32,178(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG17629/2018  506584,708  30.05.2021 13:30:56  1295.835  28(0)  34,653(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG27621/2020  506584,708  30.05.2021 13:33:49  1286.345  35(0)  43,317(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG16219/2019  506584,708  30.05.2021 13:38:18  1271.867  53(0)  65,594(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG17591/2018  506584,708  30.05.2021 13:38:18  1271.861  54(0)  66,832(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG17609/2018  506584,708  30.05.2021 13:40:10  1265.933  60(0)  74,257(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG13334/2019  506584,708  30.05.2021 13:43:53  1254.286  76(0)  94,059(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG13366/2019  506584,708  30.05.2021 13:44:36  1252.063  79(0)  97,772(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG59778/2015  506584,708  30.05.2021 13:53:38  1224.720  136(0)  168,317(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG67429/2016  506584,708  30.05.2021 13:54:40  1221.666  141(0)  174,505(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG27682/2020  506584,708  30.05.2021 13:54:43  1221.519  142(0)  175,743(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Ботушани (30.05.2021)  BG27648/2020  506584,708  30.05.2021 13:55:42  1218.631  157(0)  194,307(0)  26(26)  808(808)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG13363/2019  358173,618  06.06.2021 11:32:21  1315.123  5(0)  7,072(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG27658/2020  358173,618  06.06.2021 11:32:22  1315.040  6(0)  8,487(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG59787/2015  358173,618  06.06.2021 11:32:26  1314.722  7(0)  9,901(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG80370/2019  358173,618  06.06.2021 11:32:28  1314.558  8(0)  11,315(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG13367/2019  358173,618  06.06.2021 11:33:12  1311.031  11(0)  15,559(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG13344/2019  358173,618  06.06.2021 11:33:58  1307.360  26(0)  36,775(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG27787/2020  358173,618  06.06.2021 11:34:50  1303.241  31(0)  43,847(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG27571/2020  358173,618  06.06.2021 11:48:41  1240.716  65(0)  91,938(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG13321/2019  358173,618  06.06.2021 11:50:03  1234.869  68(0)  96,181(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG17631/2018  358173,618  06.06.2021 11:50:06  1234.656  69(0)  97,595(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG27788/2020  358173,618  06.06.2021 11:50:09  1234.443  70(0)  99,01(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG27675/2020  358173,618  06.06.2021 11:50:11  1234.303  71(0)  100,424(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG27697/2020  358173,618  06.06.2021 11:50:18  1233.805  72(0)  101,839(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG27755/2020  358173,618  06.06.2021 11:50:22  1233.520  73(0)  103,253(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG27693/2020  358173,618  06.06.2021 11:56:22  1208.548  90(0)  127,298(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG27651/2020  358173,618  06.06.2021 11:56:22  1208.543  91(0)  128,713(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG17611/2018  358173,618  06.06.2021 11:58:23  1200.382  94(0)  132,956(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG80376/2019  358173,618  06.06.2021 11:59:10  1197.236  96(0)  135,785(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG27800/2020  358173,618  06.06.2021 12:03:49  1178.912  109(0)  154,173(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG27661/2020  358173,618  06.06.2021 12:10:23  1153.973  121(0)  171,146(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG27698/2020  358173,618  06.06.2021 12:10:24  1153.910  122(0)  172,56(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG80367/2019  358173,618  06.06.2021 12:12:18  1146.890  130(0)  183,876(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG13334/2019  358173,618  06.06.2021 12:12:19  1146.827  131(0)  185,29(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-2 (06.06.2021)  BG27791/2020  358173,618  06.06.2021 12:14:53  1137.482  142(0)  200,849(0)  19(19)  707(707)  Клубно(Клубно) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG13367/2019  551656,379  13.06.2021 14:40:41  975.204  9(14)  11,194(10,471)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG27788/2020  551656,379  13.06.2021 14:40:45  975.089  11(16)  13,682(11,967)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG27672/2020  551656,379  13.06.2021 14:42:29  972.111  14(19)  17,413(14,211)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG27658/2020  551656,379  13.06.2021 14:56:32  948.624  24(31)  29,851(23,186)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG17611/2018  551656,379  13.06.2021 14:57:29  947.077  26(33)  32,338(24,682)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG27800/2020  551656,379  13.06.2021 15:13:58  921.013  43(53)  53,483(39,641)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG27752/2020  551656,379  13.06.2021 15:15:18  918.968  45(54)  55,97(40,389)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG27693/2020  551656,379  13.06.2021 15:16:52  916.575  47(58)  58,458(43,381)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG27648/2020  551656,379  13.06.2021 15:21:40  909.323  53(65)  65,92(48,616)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG27780/2020  551656,379  13.06.2021 15:24:05  905.716  58(70)  72,139(52,356)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG80376/2019  551656,379  13.06.2021 15:28:16  899.537  61(73)  75,871(54,6)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG17578/2018  551656,379  13.06.2021 15:31:34  894.723  63(75)  78,358(56,096)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG27651/2020  551656,379  13.06.2021 15:32:05  893.974  64(77)  79,602(57,592)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG16219/2019  551656,379  13.06.2021 15:53:35  863.876  74(91)  92,04(68,063)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG27661/2020  551656,379  13.06.2021 15:54:38  862.458  76(94)  94,527(70,307)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG27631/2020  551656,379  13.06.2021 16:00:07  855.126  79(98)  98,259(73,298)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG13366/2019  551656,379  13.06.2021 16:01:47  852.923  80(99)  99,502(74,046)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG27660/2020  551656,379  13.06.2021 16:11:06  840.811  84(106)  104,478(79,282)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG13321/2019  551656,379  13.06.2021 16:22:39  826.266  97(124)  120,647(92,745)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG27759/2020  551656,379  13.06.2021 16:23:59  824.619  99(126)  123,134(94,241)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG27574/2020  551656,379  13.06.2021 18:40:41  684.706  173(243)  215,174(181,75)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG13327/2019  551656,379  13.06.2021 18:46:02  680.190  174(244)  216,418(182,498)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG13354/2019  551656,379  13.06.2021 18:53:26  674.040  181(252)  225,124(188,482)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
Дарабани/RO (13.06.2021)  BG67429/2016  551656,379  13.06.2021 18:54:59  672.766  183(256)  227,612(191,473)  23(46)  804(1337)  Клубно(Национално) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG27661/2020  143178,017  21.06.2021 09:44:16  1373.186  6(16)  23,715(36,117)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG27601/2020  143178,017  21.06.2021 09:44:21  1372.094  7(17)  27,668(38,375)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG27754/2020  143178,017  21.06.2021 09:44:24  1371.437  8(18)  31,621(40,632)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG27755/2020  143178,017  21.06.2021 09:44:25  1371.214  9(19)  35,573(42,889)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG27692/2020  143178,017  21.06.2021 09:44:54  1364.900  11(21)  43,478(47,404)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG27682/2020  143178,017  21.06.2021 09:45:26  1358.000  29(41)  114,625(92,551)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG80370/2019  143178,017  21.06.2021 09:45:27  1357.781  30(42)  118,577(94,808)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG13321/2019  143178,017  21.06.2021 09:45:32  1356.713  32(44)  126,482(99,323)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG27631/2020  143178,017  21.06.2021 09:45:37  1355.634  33(45)  130,435(101,58)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG27651/2020  143178,017  21.06.2021 09:45:37  1355.621  35(46)  138,34(103,837)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG13366/2019  143178,017  21.06.2021 09:46:54  1339.364  52(68)  205,534(153,499)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG27773/2020  143178,017  21.06.2021 09:46:57  1338.738  53(69)  209,486(155,756)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG67429/2016  143178,017  21.06.2021 09:47:07  1336.651  54(72)  213,439(162,528)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG17578/2018  143178,017  21.06.2021 09:47:41  1329.625  61(81)  241,107(182,844)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
СЛОБОЗИЯ / RO (21.06.2021)  BG21491/2017  143178,017  21.06.2021 09:48:43  1316.979  70(89)  276,68(200,903)  13(19)  253(443)  Клубно(В група) 
Киев (26.06.2021)  BG13347/2019  780546,967  27.06.2021 07:03:37  685.522  72(190)  144(137,881)  24(111)  500(1378)  Клубно(Национално) 
Киев (26.06.2021)  BG13327/2019  780546,967  27.06.2021 08:12:33  646.389  104(246)  208(178,52)  24(111)  500(1378)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG27651/2020  381247,052  27.06.2021 09:40:54  1489.828  62(105)  226,277(178,876)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG27609/2020  381247,052  27.06.2021 09:40:56  1489.636  63(106)  229,927(180,579)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG27780/2020  381247,052  27.06.2021 09:42:30  1480.571  66(114)  240,876(194,208)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 / RO (27.06.2021)  BG13366/2019  381247,052  27.06.2021 09:42:38  1479.807  67(116)  244,526(197,615)  12(29)  274(587)  Клубно(Национално) 
Харков 1 (10.07.2021)  BG13327/2019  971000,261  11.07.2021 11:04:01  855.494  29(69)  72,319(59,637)  26(90)  401(1157)  Клубно(Национално) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BELG0000402/2021  135139,401  09.08.2021 08:07:15  1260.041  1(0)  2,899(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BELG0000466/2021  135139,401  09.08.2021 08:07:16  1259.841  2(0)  5,797(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BELG0016500/2021  135139,401  09.08.2021 08:07:16  1259.830  3(0)  8,696(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BELG0016488/2021  135139,401  09.08.2021 08:07:18  1259.454  4(0)  11,594(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BELG0000482/2021  135139,401  09.08.2021 08:07:18  1259.430  5(0)  14,493(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BELG0000491/2021  135139,401  09.08.2021 08:07:20  1259.067  6(0)  17,391(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BELG0016495/2021  135139,401  09.08.2021 08:07:22  1258.668  7(0)  20,29(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BELG0016473/2021  135139,401  09.08.2021 08:07:25  1258.082  8(0)  23,188(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BELG0000469/2021  135139,401  09.08.2021 08:07:26  1257.895  9(0)  26,087(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BELG0016478/2021  135139,401  09.08.2021 08:07:31  1256.912  12(0)  34,783(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BELG0016494/2021  135139,401  09.08.2021 08:07:34  1256.328  13(0)  37,681(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BELG0000458/2021  135139,401  09.08.2021 08:07:38  1255.557  14(0)  40,58(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BELG0000492/2021  135139,401  09.08.2021 08:07:42  1254.776  15(0)  43,478(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BELG0000470/2021  135139,401  09.08.2021 08:07:46  1253.996  16(0)  46,377(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BELG0000478/2021  135139,401  09.08.2021 08:07:50  1253.229  17(0)  49,275(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BELG0000401/2021  135139,401  09.08.2021 08:08:02  1250.909  28(0)  81,159(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BELG0000456/2021  135139,401  09.08.2021 08:08:53  1241.143  32(0)  92,754(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BELG0000407/2021  135139,401  09.08.2021 08:09:06  1238.675  34(0)  98,551(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BELG0000404/2021  135139,401  09.08.2021 08:10:47  1219.857  40(0)  115,942(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BELG0000448/2021  135139,401  09.08.2021 08:10:57  1218.021  41(0)  118,841(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BELG0000490/2021  135139,401  09.08.2021 08:11:00  1217.472  42(0)  121,739(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Слобозия/Млади гълъби (09.08.2021)  BELG0016471/2021  135139,401  09.08.2021 08:11:08  1216.015  44(0)  127,536(0)  10(10)  345(345)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BELG0000496/2021  171307,896  16.08.2021 08:48:14  1155.666  4(0)  12,384(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BELG0000466/2021  171307,896  16.08.2021 08:48:15  1155.534  5(0)  15,48(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BELG0016473/2021  171307,896  16.08.2021 08:48:17  1155.277  7(0)  21,672(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BELG0016500/2021  171307,896  16.08.2021 08:48:18  1155.144  8(0)  24,768(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BELG0000463/2021  171307,896  16.08.2021 08:48:21  1154.755  10(0)  30,96(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BELG0016466/2021  171307,896  16.08.2021 08:48:21  1154.739  11(0)  34,056(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BELG0000404/2021  171307,896  16.08.2021 08:48:23  1154.498  12(0)  37,152(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BELG0000478/2021  171307,896  16.08.2021 08:49:53  1142.944  19(0)  58,824(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BELG0000458/2021  171307,896  16.08.2021 08:50:30  1138.258  25(0)  77,399(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BELG0000423/2021  171307,896  16.08.2021 08:50:33  1137.880  26(0)  80,495(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BELG0000482/2021  171307,896  16.08.2021 08:50:52  1135.490  27(0)  83,591(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BELG0000448/2021  171307,896  16.08.2021 08:52:14  1125.301  29(0)  89,783(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BELG0016495/2021  171307,896  16.08.2021 08:54:04  1111.905  44(0)  136,223(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BELG0000428/2021  171307,896  16.08.2021 08:55:22  1102.602  49(0)  151,703(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BELG0000468/2021  171307,896  16.08.2021 08:55:31  1101.538  50(0)  154,799(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BELG0000469/2021  171307,896  16.08.2021 08:55:34  1101.184  51(0)  157,895(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BELG0000477/2021  171307,896  16.08.2021 08:55:34  1101.177  52(0)  160,991(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BELG0000479/2021  171307,896  16.08.2021 08:55:51  1099.184  53(0)  164,087(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BELG0016468/2021  171307,896  16.08.2021 08:55:59  1098.247  54(0)  167,183(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BELG0016496/2021  171307,896  16.08.2021 08:55:59  1098.233  55(0)  170,279(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BELG0016478/2021  171307,896  16.08.2021 08:56:00  1098.128  56(0)  173,375(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BELG0016470/2021  171307,896  16.08.2021 08:56:02  1097.895  57(0)  176,471(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BELG0000446/2021  171307,896  16.08.2021 08:56:39  1093.557  59(0)  182,663(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Падина/Млади гълъби (16.08.2021)  BELG0016488/2021  171307,896  16.08.2021 08:57:26  1088.132  62(0)  191,95(0)  10(10)  323(323)  Клубно(Клубно) 
Фокшани/Млади гълъби (23.08.2021)  BELG0000446/2021  262928,659  23.08.2021 10:16:23  1161.433  7(0)  33,019(0)  8(8)  212(212)  Клубно(Клубно) 
Фокшани/Млади гълъби (23.08.2021)  BELG0000461/2021  262928,659  23.08.2021 10:16:26  1161.176  8(0)  37,736(0)  8(8)  212(212)  Клубно(Клубно) 
Фокшани/Млади гълъби (23.08.2021)  BELG0000481/2021  262928,659  23.08.2021 10:16:26  1161.166  9(0)  42,453(0)  8(8)  212(212)  Клубно(Клубно) 
Фокшани/Млади гълъби (23.08.2021)  BELG0000454/2021  262928,659  23.08.2021 10:16:27  1161.089  10(0)  47,17(0)  8(8)  212(212)  Клубно(Клубно) 
Фокшани/Млади гълъби (23.08.2021)  BELG0000496/2021  262928,659  23.08.2021 10:17:44  1154.548  11(0)  51,887(0)  8(8)  212(212)  Клубно(Клубно) 
Фокшани/Млади гълъби (23.08.2021)  BELG0016495/2021  262928,659  23.08.2021 10:17:45  1154.462  12(0)  56,604(0)  8(8)  212(212)  Клубно(Клубно) 
Фокшани/Млади гълъби (23.08.2021)  BELG0016471/2021  262928,659  23.08.2021 10:24:07  1123.065  28(0)  132,075(0)  8(8)  212(212)  Клубно(Клубно) 
Фокшани/Млади гълъби (23.08.2021)  BELG0016472/2021  262928,659  23.08.2021 10:26:28  1111.904  36(0)  169,811(0)  8(8)  212(212)  Клубно(Клубно) 
Фокшани/Млади гълъби (23.08.2021)  BELG0000407/2021  262928,659  23.08.2021 10:26:32  1111.594  38(0)  179,245(0)  8(8)  212(212)  Клубно(Клубно) 
Фокшани/Млади гълъби (23.08.2021)  BELG0000469/2021  262928,659  23.08.2021 10:26:35  1111.359  39(0)  183,962(0)  8(8)  212(212)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BELG0000404/2021  334742,667  30.08.2021 12:57:39  1124.618  1(0)  4,587(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BELG0000456/2021  334742,667  30.08.2021 12:57:39  1124.611  2(0)  9,174(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BELG0000470/2021  334742,667  30.08.2021 12:57:42  1124.430  3(0)  13,761(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BELG0000454/2021  334742,667  30.08.2021 12:57:56  1123.550  4(0)  18,349(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BELG0016500/2021  334742,667  30.08.2021 13:09:09  1082.784  12(0)  55,046(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BELG0000481/2021  334742,667  30.08.2021 13:09:10  1082.724  13(0)  59,633(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BELG0000463/2021  334742,667  30.08.2021 13:09:11  1082.668  14(0)  64,22(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BELG0000401/2021  334742,667  30.08.2021 13:09:14  1082.493  15(0)  68,807(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BELG0000423/2021  334742,667  30.08.2021 13:09:15  1082.434  16(0)  73,394(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BELG0016496/2021  334742,667  30.08.2021 13:16:58  1056.080  24(0)  110,092(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BELG0000477/2021  334742,667  30.08.2021 13:17:02  1055.861  25(0)  114,679(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BELG0016478/2021  334742,667  30.08.2021 13:17:05  1055.694  26(0)  119,266(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BELG0000446/2021  334742,667  30.08.2021 13:22:15  1038.767  27(0)  123,853(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BELG0000468/2021  334742,667  30.08.2021 13:30:27  1012.990  30(0)  137,615(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BELG0000458/2021  334742,667  30.08.2021 13:31:11  1010.748  34(0)  155,963(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BELG0016481/2021  334742,667  30.08.2021 13:52:39  949.221  40(0)  183,486(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BELG0000496/2021  334742,667  30.08.2021 13:54:36  944.001  42(0)  192,661(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 
Орбени/Млади гълъби (30.08.2021)  BELG0000476/2021  334742,667  30.08.2021 13:54:39  943.868  43(0)  197,248(0)  7(7)  218(218)  Клубно(Клубно) 
Ботушани/Млади гълъби (07.09.2021)  BELG0000496/2021  507645,252  07.09.2021 15:28:50  997.666  1(0)  11,111(0)  3(3)  90(90)  Клубно(Клубно) 
Ботушани/Млади гълъби (07.09.2021)  BELG0000481/2021  507645,252  07.09.2021 15:43:04  970.517  2(0)  22,222(0)  3(3)  90(90)  Клубно(Клубно) 
Ботушани/Млади гълъби (07.09.2021)  BELG0016495/2021  507645,252  07.09.2021 16:01:55  936.758  3(0)  33,333(0)  3(3)  90(90)  Клубно(Клубно) 
Ботушани/Млади гълъби (07.09.2021)  BELG0016471/2021  507645,252  07.09.2021 16:02:42  935.407  4(0)  44,444(0)  3(3)  90(90)  Клубно(Клубно) 
Ботушани/Млади гълъби (07.09.2021)  BELG0016494/2021  507645,252  07.09.2021 16:03:52  933.400  5(0)  55,556(0)  3(3)  90(90)  Клубно(Клубно) 
Ботушани/Млади гълъби (07.09.2021)  BELG0016472/2021  507645,252  07.09.2021 16:12:11  919.342  9(0)  100(0)  3(3)  90(90)  Клубно(Клубно) 
Ботушани/Млади гълъби (07.09.2021)  BELG0000469/2021  507645,252  07.09.2021 16:28:23  893.139  10(0)  111,111(0)  3(3)  90(90)  Клубно(Клубно) 
Ботушани/Млади гълъби (07.09.2021)  BELG0000470/2021  507645,252  07.09.2021 16:40:11  874.974  13(0)  144,444(0)  3(3)  90(90)  Клубно(Клубно) 
Ботушани/Млади гълъби (07.09.2021)  BELG0000463/2021  507645,252  07.09.2021 17:23:15  814.513  18(0)  200(0)  3(3)  90(90)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Генерален майстор      1140,749  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Генерален майстор      1140,749  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG80370/2019  Мъжки  141,367  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG27682/2020  Мъжки  203,788  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG80380/2019  Женски  274,831  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG17631/2018  Женски  10  316,313  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG27755/2020  Мъжки  335,875  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG17611/2018  Женски  13  361,648  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG27651/2020  Мъжки  527,963  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къ